ساعتهای شروع کلاسهای ترم اول

ساعتهای شروع کلاسهای ترم اول

شیفت بعد از ظهر

شروع کلاس های ترم ۱

روز شنبه ۲۴ تیر ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۴:۳۰


شیفت صبح

شروع کلاس های ترم ۱

روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰

لطفاً به این مطلب امتیاز بدهید
آموزشگاه خیاطی ایده

شروع کلاسهای ترم ۳

آموزشگاه خیاطی ایده برگزار می کند

شروع کلاسهای ترم ۳

تاریخ : دوشنبه ۱۹ تیر ماه

این دوره شامل ضیم دوز ، و انواع لباسهای دراپه ، لباسهای گره ای میباشد

لطفاً به این مطلب امتیاز بدهید