برنامه کلاسهای آموزشگاه خیاطی ایده

ترم نازکدوز صبح

17 خرداد ماه 99

روز های کلاس:شنبه و چهارشنبه9 الی 12

محل برگزاری کلاس:
بلوار فردوس

تکمیل ظرفیت

ترم نازکدوز عصر

31 خرداد ماه 99

روز های کلاس:شنبه و سه شنبه17 الی 20

محل برگزاری:
بلوار فردوس

تکمیل ظرفیت

اطلاعیه معرفی کارآموزان به تولیدکنندگان و کارآفرینان

 

تولید کنندگان و افراد مختلف بر حسب نیاز برای همکاری به ما مراجعه می کنند.

باتوجه تنوع درخواستها و تقاضاهای متفاوت در زمینه های کاری برآن شدیم که عزیزان جویای کار را برحسب نیازشان با هم آشنا کنیم.

به همین جهت از کلیه عزیزان علاقمند وتوانمند در زمینه های

  • طراحی لباس
  • الگوسازی
  • برش کاری
  • راسته دوزی
  • و کسانی که در زمینه دوخت ابزار و وسایل نوزادان

 

مهارت دارند تقاضا می شود از طریق اینستاگرام و سایت ما را دنبال کنند .

تریکو بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

گلدوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

کیف دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

چهل تکه دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

قلاب بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

نکته : دوره های نازک دوز آموزشگاه خیاطی ایده پنج ماهه می باشد

با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند