برنامه کلاسهای آموزشگاه خیاطی ایده

ترم نازک دوز

7 مهر ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه و سه شنبه9:00 الی 12:00

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

ترم نازک دوز

13 مهر ماه 98

روز های کلاس:شنبه و سه شنبه16:30 الی 19:30

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

ترم نازک دوز

21 مهر ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه و سه شنبه11 الی 14

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

ترم ژورنال شناسی، شلوار، مانتو پیشرفته

21 مهر ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه ها7:45 الی 10:45

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

شب و عروس

4 مرداد ماه 98

روز های کلاس:سه شنبه8:00 الی 11:00

محل برگزاری:
پونک

ظرفیت تکمیل شد

کیف دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

چهل تکه دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

قلاب بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

تریکو بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

گلدوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

نکته : دوره های نازک دوز آموزشگاه خیاطی ایده پنج ماهه می باشد