برنامه کلاسهای آموزشگاه خیاطی ایده

ترم نازکدوز

3 اسفند ماه 98

روز های کلاس:شنبه و چهارشنبه9 الی 12

محل برگزاری کلاس:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

ترم نازکدوز ویژه کارمندان شش ماهه

5 دی ماه 98

روز های کلاس:پنج شنبه ها9 الی 13

محل برگزاری:
بلوار فردوس

تکمیل ظرفیت

ترم نازکدوز

14 دی ماه 98

روز های کلاس:شنبه و چهارشنبه9 الی 12

محل برگزاری:
پونک

تکمیل ظرفیت

تریکو بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

گلدوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

کیف دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

چهل تکه دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

قلاب بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

نکته : دوره های نازک دوز آموزشگاه خیاطی ایده پنج ماهه می باشد

با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند