برنامه کلاسهای آموزشگاه خیاطی ایده

ترم ضخیم دوز

11 آبان ماه 98

روز های کلاس:شنبه9 الی 12

محل برگزاری:
ستاری

در حال ثبت نام

ترم ضخیم دوز

20 آبان ماه 98

روز های کلاس:دوشنبه16:30 الی 17:30

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

ژورنال، شلوار، مانتو

20 آبان ماه 98

روز های کلاس:دوشنبه ها10 الی 13

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

ترم نازک دوز

19 آبان ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه و سه شنبه9 الی 12

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

تریکو بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

گلدوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

کیف دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

چهل تکه دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

قلاب بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

نکته : دوره های نازک دوز آموزشگاه خیاطی ایده پنج ماهه می باشد

با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند