برنامه کلاسهای آموزشگاه خیاطی ایده

شب و عروس

17 آذر ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه ها14 الی 17

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

ترم نازکدوز ویژه کارمندان

10 آذر ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه و چهارشنبه17 الی 20

محل برگزاری:
پونک

در حال تکمیل ظرفیت

ترم نازکدوز ویژه کارمندان شش ماهه

5 دی ماه 98

روز های کلاس:پنج شنبه ها9 الی 13

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

ترم نازکدوز

14 دی ماه 98

روز های کلاس:شنبه و چهارشنبه9 الی 12

محل برگزاری:
پونک

در حال ثبت نام

ژورنال، شلوار، مانتو

20 آبان ماه 98

روز های کلاس:دوشنبه ها10 الی 13

محل برگزاری:
پونک

تکمیل ظرفیت

ترم نازک دوز

19 آبان ماه 98

روز های کلاس:یکشنبه و سه شنبه9 الی 12

محل برگزاری:
بلوار فردوس

ظرفیت تکمیل شده

ترم ضخیم دوز

20 آبان ماه 98

روز های کلاس:دوشنبه16:30 الی 17:30

محل برگزاری:
پونک

تکمیل ظرفیت

تریکو بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

گلدوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

کیف دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

چهل تکه دوزی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

قلاب بافی

*

روز های کلاس:لطفا تماس بگیرید-:- الی -:-

محل برگزاری:
بلوار فردوس

در حال ثبت نام

نکته : دوره های نازک دوز آموزشگاه خیاطی ایده پنج ماهه می باشد

با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند