37 / 100

الگو لباس ( قسمت دوم)

الگو لباس

در آموزشگاه خیاطی ایده میتوانید الگوی تمامی لباس ها و مانتو شومیز و … به راحتی و در کمترین زمان بکشید و بدوزید و در هزینه ها صرفه جویی کنید.

سایز به معنای اندازه مقدار و میزان است. جدول سایز در تولید انبوه کاربرد دارد و برای تک دوزی از اندازه های شخصی استفاده میشود. جدول اراءه شده میانگین اندازه بزرگسالان میباشد .برای تعیین سایز خود میتوانید اندازه های خود را با سایز مقایسه کنید:

Clothing pattern ideaacademy

جدول اندازه های شخصی:

Clothing pattern ideaacademy2
الگو لباس ( قسمت دوم)

تصاویر مانکن ها بزرگ شود تا هماهنگ با الگو قرار گیرد تا خطوط کمر و باسن و لبه دامن در طراحی و الگو یکسان باشد.

Clothing pattern ideaacademy3
الگو لباس ( قسمت دوم)

الگوی اساس دامن

اندازه های لازم برای ترسیم الگو

دور کمر

دور باسن

بلندی باسن

قد دامن

Clothing pattern ideaacademy4
الگو لباس ( قسمت دوم)

مرحله اول:

از سمت چپ کاغذ الگو دو خط عمود بر هم رسم کنید.

ابتدا خط را نقطه 1 بنامید

از نقطه 1 به اندازه بلندی باسن به سمت پایین آمده نقطه 2 بدست می آید

از نقطه 1 به اندازه قد دامن به سمت پایین آمده نقطه 3 به دست می آید.

نقاط 1 و 2 و 3 را به سمت راست گونیا کنید

خطوط گونیا شده از نقاط 1 و 2 و 3 به ترتیب خط راهنمای کمر باسن و لبه دامن است. خط 1 تا 3 خط مرکزی پشت است. (تصویر 26-1)

مرحله دوم

از نقطه 2 به اندازه یک دوم دور باسن به اضافه نیم تا یک و نیم سانتی متر به سمت راست علامت بزنید. نقطه 4 به دست می آید

توجه :

Clothing pattern ideaacademy5

نقطه 4 را به سمت بالا و پایین گونیا کنید در خط کمر نقطه 5 و در خط لبه دامن نقطه 6 بدست می آید.

خط 5و4 و6 خط مرکزی جلو هستند

از نقطه 2 روی خط باسن به اندازه یک دوم خط 2 تا 4 به اضافه نیم تا یک و نیم سانتی متر به سمت راست علامت بزنید . نقطه 7 بدست می آید.

قابل ذکر است اندازه نیم تا یک و نیم سانتی متر مطابق با آزادی دامن در خط 2 تا 4 منظور می شود.

نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه 8 را علامت بزنید .

Clothing pattern ideaacademy6

تصویر 27-1

توجه:

اندازه های اضافه شده در رسم خط پهلو بستگی به فرم اندام شخص دارد (تصویر 28-1)

Clothing pattern ideaacademy8

مرحله سوم

الگوی پشت:

از نقطه 1 روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه 4/25 سانتیمتر به سمت راست علامت بزنید. نقطه 9 به دست می آید.

از نقطه 9 به اندازه 1/25 سانتی متر به سمت بالا علامت بزنید . نقطه 10 بدست می آید.

نقطه 1 را به 10 با خط کش وصل کنید.

به وسیله خط کش منحنی نقطه 10 را به 7 وصل کنید.

Clothing pattern ideaacademy9

الگوی جلو:

از نقطه 5 روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه 2/25 سانتی متر به سمت چپ علامت بزنید. نقطه 11 بدست می آید.

از نقطه 11 به اندازه 1/25 سانتی متر به سمت بالا علامت بزنید . نقطه 12 بدست می آید.

نقطه 12 را به 5 با خط کش وصل کنید

به وسیله خط کش منحنی نقطه 12 را به 7 وصل کنید(تصویر 30-1)

توجه:

خطوط منحنی پهلو را طوری رسم کنید که کمی بالاتر از نقطه 7 با هم مماس شوند .

فاصله نقاط 10 و 7 و 8 خط پهلوی پشت و نقاط 12 و 7 و 8 خط پهلوی جلو است . تصویر (30-1)

Clothing pattern ideaacademy10

مرحله چهارم:

رسم پنس پشت

انداز خط 1 تا 10 را تقسیم بر 3 کنید . نقاط 13 و 14 بدست می آید.

از نقطه 13 به طول 14 سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید نقطه 15 به دست می آید.

از نقطه 14 به طول 12 سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید. نقطه 16 بدست می آید.

از دو طرف نقطه 13 یک سانتی متر علامت بزنید . نقاط 17 و 17‍؛ بدست می آید.

این نقاط را با خط کش به نقطه 15 وصل کنید . از دو طرف نقطه 14 نیز یک سانتی متر علامت بزنید و نقاط 18 و 18 بدست می آید.

این نقاط را با خط کش به نقطه 16 وصل کنید.

Clothing pattern ideaacademy11

در مقاله بعدی به ادامه مراحل آموزش الگو لباس بخش سوم (دامن )و رسم آن و نکات مهم خواهیم پرداخت. با آموزشگاه خیاطی ایده همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =