آموزشگاه خیاطی ایده با بیش از 25 سال سابقه آموزش در غرب تهران جزء با سابقه ترین آموزشگاه های تهران می باشد

در طی این سالها آنچه آموزشگاه ایده را آموزشگاهی ممتاز برای کارآموزان تبدیل کرده است آپدیت بودن مدربیان و مدیران آموزشگاه با جدیدترین متد روز دنیاست .