کلاسهای نازکدوز در دو شیفت

شروع کلاسهای نازکدوز از نیمه ی دوم آبان ماه در دوشیفت

قابل توجه علاقه مندان به خیاطی :
آموزشگاه ایده در نظر دارد به علت به حد نصاب رسیدن دوره ها برای عزیزانی که موفق به ثبت نام در دوزه های پاییزه نشدند کلاس های نازکدوز را در دو شیفت صبح و بعداز ظهر تشکیل دهد .جهت اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس حاصل بفرمایید

آستین مچی در خیاطی

آستین مچی در خیاطی حرفه  ای


آستین مچی


یک نکته:
اگر به آستین مچی علاقه مند هستید به یاد داشته باشید حتماجای بیلیطي  مخصوص آستین را هنگام قرارگرفتن پارچه ی دوآستین روی هم برش بزنید.
درغیراینصورت امکان این اشتباه وجود دارد که یک بیلیطي  رو و یکی زیردست  قرار بگیرد.