آموزشگاه خیاطی ایده

شروع کلاس های نازکدوز

آموزشگاه خیاطی ایده برگزار می کند:

شروع کلاس های نازکدوز

تاریخ :۳دیماه
روزهای: یکشنبه ، سه شنبه
ساعت: ۹ الی ۱۱ونیم

لطفاً به این مطلب امتیاز بدهید