گلدوزی

همراهی نخ و سوزن در هنر گلدوزی زیبایی های خلق می‌کند که چشم بیننده را خیره می کند. سادگی و زیبایی را با هم می آمیزد دستان هنرمند شما.
با دوره های مبتدی و پیشرفته گلدوزی در آکادمی ایده همراهتان هستیم.

لطفاً به این مطلب امتیاز بدهید