دوره نازک دوزدر این دوره شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:
تکنیک های پیشرفته سایزبندی (ترک)
الگوسازی و دوخت دامن راسته، فون، دامن ترک، دامن پیلی دار، دامن کلوش، دامن لنگی راسته، فون و دوخت انواع زیپ
دوخت انواع یقه های مسطح (گرد، هفت، خشتی) در لباس های جلو باز و جلو بسته
الگوسازی به روش مولر
تکنیک های دوخت سجاف های مختلف
سارافون یقه گرد
مانتو یقه انگلیسی، آرشال و آمریکایی (برش دار و جیب دار)
انواع تی شرت،کیمونو و رگلان
تونیک یقه مردانه
بلوز یقه کراواتی
پیراهن ترک با انواع یقه های مسطح، دلبری، خشتی و …
پیراهن یقه حلزونی
لباس چپ و راستی