دوره های آموزشی آموزشگاه خیاطی ایده

چهار ترم ویژه آموزشگاه خیاطی ایده

ترم اول


نازکدوز

سایزبندی

ترم سوم


ضخیم دوز

مدلهای گره ای و دراپه

ترم دوم


مانتو دوز پیشرفته

شلوار – کت و دامن

ترم چهارم


لباسهای مجلسی

کت و دامن پیشرفته

دوره های پیشرفته

سایر دوره های آموزشی

جدول زمانی دوره های آموزشگاه

شروع دوره از تاریخ 19 تیر ماه 95 می باشد

هنرجویان گرامی می بایست قبل از تاریخ مذکور نسبت به ثبت نام در دوره اقدام نمایند

به زودی اعلام خواهد شد