ترم اول ( نازک دوز + سایز بندی )ترم اول آموزشگاه خیاطی ایده :

در ترم اول گام به گام با خیاطی آشنا خواهید شد .

آشنایی با انواع متدهای خیاطی – چرا روش مولر بهترین است ؟

نحوه درست اندازه گیری دامن و بهترین زمان برای اندازه گیری

شما با اندازه گیری همکلاسی های خود به تمام اصول اندازه گیری واقف خواهید شد

طریقه رسم الگوی دامن اولیه ( آموزش مرحله به مرحله )

شناسنامه دادن به الگو . علائم اختصاری – راسته گیری الگو

بعد از اتمام ترسیم الگو ، الگو توسط مربی کنترل شده و آماده برش می شود .

آشنایی کارآموز با کلیت پارچه

نحوه قرار گیری الگو روی پارچه و مشخص کردن جا دوخت

در مراحل برش و دوخت مرحله به مرحله  با شما همراه هستیم ، خصوصاً شما که اولین تجربه را در زمینه طراحی و دوخت تجربه می کنید .

آشنایی با نحوه نخ کشی چرخ

یک دوخت صحیح چه ویژگی هایی دارد ( با چرخ خیاطی خود دوست باشید و آنرا دوست بدارید )

آموزش دوخت انواع زیپ ها

در این قسمت بهتر است با چرخ خیاطی مشخصی کار انجام شود تا شما بهتر بتوانید با چرخ خیاطی خود ارتباط برقرار کنید

دوخت پنسها – اتوکاری

دوخت دامن و آماده سازی دامن برای پرو

بعد از پرو تمام مراحل نصب کمر ، اتو کاری مرحله به مرحله ، پس دوزی ها و سر دوزی ها آموزش داده خواهد شد

و در انتها شما توانمندی دوخت یک دامن راسته تنگ را به بهترین نحوه ممکن با دستان توانمند خود پیدا خواهید کرد

در توضیحاتی که تا به اینجا در مورد ترم اول آموزشگاه ایده به شما داده شد ، شما تنها با عناوین نکات ابتدایی ترم اول آشنا شدید و به همین ترتیب مرحله به مرحله و گام به گام به اجرای مدل مد نظرتان نزدیک تر خواهید شد .

توانمندی خود را جدی بگیرید