آموزشگاه خیاطی ایده برگزار می کند:
شروع کلاس‌های نازکدوز مهر ۹۶:

۱-شنبه دوشنبه صبح ،۱۵مهر (۹تا ۱۱:۳۰)

۲-یکشنبه چهارشنبه، بعدازظهر، ۱۶مهر🌈ویژه کارمندان ، ۵الی ۷:۳۰🌈

 

۳-يک جلسه در هفته ،پنجشنبه ها صبح ۹الی ۱ شروع ۲۷مهرماه☀️☀️☀️


آموزشگاه خیاطی ایده برگزار می کند:

کلاس‌های پیشرفته خیاطی
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

۱-ترم دوم صبح، ۱۲مهرماه (۸الي ۱۱:۳۰)

۲-ترم دوم عصر ، ۲۳مهرماه(۴ الی ۷:۳۰)

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

۱-ترم سوم ضخیم دوز ، عصر ۲۸ شهریورماه
(۴ الی ۸)

۲-ترم سوم ضخیم دوز،چهارشنبه صبح ، ۱۰ آبان
(۱۰ الي ۲)