آموزشگاه خیاطی ایده همگام با هنرجویان علاقمند به خیاطی و کارآموزان حرفه ای قدم های بزرگی را در این زمینه برداشته و تکنیکهای خیاطی را از کوچکترین سطح تا پیشرفته ترین متد آموزش می دهد . به گونه ای که مبتدیان به سادگی می توانند هم گام با آموزشگاه به خیاطانی حرفه ای تبدیل شوند