فرم استخدام مربی خیاطی


نام نام خانوادگی

نام پدر تاریخ تولد

محل تولد

مدرک تحصیلی

وضعیت تاهل

ایمیل

آدرس محل سکونت

تلفن همراه تلفن ثابت

سوابق کاری خود را شرح دهید

سایر توانایی های مربیگری مربوط به خیاطی را شرح دهید

سایر توضیحات

روزهای همکاری با آموزشگاه را همراه با نوبت صبح و بعد از ظهر عنوان نمایید

رزومه خود را در یک فایل pdf از این قسمت می توانید ارسال کنید
حداکثر 10 مگابایت

تصویر صفحه اول شناسنامه خود را اسکن نمایید و از این قسمت بارگذاری نمایید
حداکثر 2 مگابایت

تصویر کارت ملی خود را اسکن نمایید و از این قسمت بارگذاری نمایید
حداکثر 2 مگابایت

کارت مربیگری خود را اسکن کنید و از این قسمت آپلود نمایید
حداکثر 5 مگابایت